Игри

Информация за страница Неодимов магнит

По своята същност неодимови магнити представляват постоянни магнити. За тяхната направа се използва сплав на неодим, бор и желязо. За своята маса този вид магнити са много мощни, но едновременно с това са крехки. Поради тази причина повечето от тях губят магнетизма си в случаите, когато температурата на въздуха достигне 80 градуса. По-термоустойчивите видове от тях пък имат свойството да работят при температура на въздуха 200 или 300 градуса. За сметка на това обаче силата им е незначително по-голяма в сравнение с тази на самариево-кобалтовите магнити. Предимно поради своята по-ниска цена този вид магнити често заместват онези, които са по-слаби и са самариево-кобалтови. Този вид магнити намира приложение предимно на места, където има нужда от едновременно малки и мощни магнити. Типичен пример в това отношение са слушалките на високоговорители или магнитните детски играчки. Също така магнитите от такъв тип намират приложение в компютърните твърди дискове. Те притежават предимства, поради което са постоянно използвани в тези сфери.

   Неодимов магнит е широко популярен и сред хобистите, като това се дължи преди всичко на голямата им сила. Дори и малките по размер магнити притежават някои забележителни и изумителни свойства. Чудесна училищна демонстрация на закона на ефектите на Закона на Ленц в неферитни метали може да бъде получена. За да стане това, през медна тръба се пуска силен неодимов магнит. Докато пада, магнитът ще се спуска забележимо и привидно бавно. Ако преди това обаче тръбата е била потопена в течен азот, това може да доведе до засилване на ефекта. Чрез потапянето в течен азот респективно се засилва проводимостта на тръбата от мед. Популярността на тези магнити е огромна не само поради сравнително ниската и достъпна цена, на която се продават. Преди всичко те намират приложение при твърдите дискове на компютрите, а в наши дни производството им се увеличава всеки ден. Ето защо неодимовият магнит е актуален и по всяка вероятност интересът към него е огромен. Това се отнася не само за специалистите, но също така и за голяма част от любителите. Всички те се интересуват от неговите отделни свойства и характеристики, които са го превърнали във водещ в своята област.

    Неодимови магнити са в състояние да причинят невъзстановими загуби на данни в магнитни носители. Такива са например дискетите, за поставянето на които има място във всеки настолен компютър или лаптоп. По всяка вероятност това са и единствените постоянни магнити, които разполагат с достатъчно сила за изтриване на информацията върху магнитната лента на кредитните карти. Като всяко друго нещо неодимов магнит има не само добри страни, но също така и негативни. Загубата на данни винаги е неприятна, особено когато те са били важни и в големи количества. В доста от случаите загубените данни не могат да се възстановят, което води след себе си редица усложнения и проблеми. Ето защо при работа с неодимовите магнити трябва да се внимава и преди всичко да бъдат използвани по предназначение. Загуба на данни може да възникне дори и само поради проявено за кратко време невнимание, но напълно достатъчно да нанесе непоправими щети в компютрите.

eXTReMe Tracker